Osobę niepełnosprawną można ubezpieczyć

Rzeczpospolita (2010-03-15), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

mar 16, 2010

– Jestem ojcem i opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionego 31-letniego syna, który po wypadku jest całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji. Z uwagi na krótki okres pracy nie ma prawa do renty z ZUS. Otrzymuje jedynie zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 152 zł. Ja i moja żona jesteśmy emerytami. Umowa o pracę syna została rozwiązana po okresie wypłacania chorobowego. Otrzymywał potem przez 12 miesięcy świadczenie rehabilitacyjne. Co należy zrobić, aby syn nadal podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada ekspert dziennika, jedno z rodziców ubezpieczonych  społecznie i zdrowotnie – jako emeryci może zgłosić syna do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Członkiem rodziny jest m. in. dziecko własne do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat. Jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne równorzędne – ograniczenia wiekowego nie ma.

Dzieci posiadające takie orzeczenie mogą być więc zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia za pośrednictwem płatnika składek (może być to ZUS, pracodawcy, zleceniodawcy, KRUS).

Jeśli czytelnik pobiera emeryturę z ZUS, to tam – jako do płatnika swoich składek – powinien zgłosić wniosek w sprawie objęcia ubezpieczeniem syna (druk ZUS Rp-13).

Ponadto obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają automatycznie osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej – o ile nie mają innego tytułu do tego ubezpieczenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 marca 2010 r.