Studia nie mogą zaniżać renty

Rzeczpospolita (2010-03-15), autor: JAM , oprac.: GR

mar 16, 2010

Rzecznicy praw dziecka i praw obywatelskich zastanawiają się nad konstytucyjnością zasad ustalania renty studentów – czytamy w Rzeczpospolitej.

Dla osób, które nie ukończyły 30 lat życia przed powstaniem niezdolności do pracy i dlatego nie mają dostatecznie długiego okresu ubezpieczenia oraz osób, które stały się niezdolne do pracy powyżej 30 roku życia, lecz nie przebyły dziesięciu lat w ubezpieczeniu z powodu pełnienia zastępczej lub czynnej służby wojskowej albo korzystania z urlopu wychowawczego, podstawa wymiaru renty jest ustalana z uwzględnieniem okresu faktycznego ubezpieczenia (pomija się zatem lata puste).

W tej grupie nie zostały jednak wymienione osoby, które ukończyły 30 lat życia, lecz nie pozostawały w ubezpieczeniu dziesięciu lat wyłącznie z powodu odbywania nauki w szkole wyższej.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich także do nich powinno się stosować te korzystne zasady. Rzecznik wystąpił w tej sprawie o stanowisko do ministra pracy.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 marca 2010 r.