VAT: kiedy usługi uszlachetniania są objęte zerową stawką?

Rzeczpospolita (2010-03-15), autor: Radosław Zamecki , oprac.: GR

mar 17, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, spółka prowadząca działalność w zakresie uszlachetniania czynnego we wniosku o interpretację przepisów podatkowych pytała, czy w świetle art. 83 ust. 7 pkt. 1 ustawy o VAT może zastosować zerową stawkę VAT dla usług garbarstwa świadczonych zagranicznym kontrahentom, jeśli nie ma dokumentu potwierdzającego faktyczny wywóz uszlachetnionych towarów poza terytorium UE.

Organ podatkowy stwierdził, że do usług polegających na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarów stosuje się zerową stawkę podatku, ale tylko wtedy, gdy po wykonaniu usługi towar będzie wywieziony poza UE z zachowaniem przepisów celnych a wywóz nastąpi przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy. Brak dokumentów potwierdzających wywóz spowoduje konieczność zastosowania podstawowej stawki VAT.

WSA w Warszawie uchylił tę interpretację. Zdaniem sądu podatnik może zastosować zerową stawkę nawet bez dokumentu potwierdzającego wywóz, jeśli faktycznie on nastąpi. Odrębną kwestią jest natomiast sposób wykazania przez podatnika – na etapie weryfikacji rozliczenia podatku przez organy kontroli skarbowej, że do wywozu towarów poza terytorium UE rzeczywiście doszło przed złożeniem deklaracji.

NSA w wyroku z 10 lutego 2010 r. (I FSK 1956/08) nie znalazł podstaw do uchylenia wyroku sądu I instancji. Stwierdził jednak, że wywóz towarów uszlachetnionych rzeczywiście może nastąpić już po złożeniu deklaracji VAT, w której wykazano zerową stawkę dla usług uszlachetniania.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 marca 2010 r.