Poszukiwanie oszczędności podatkowych – ubezpieczenie i amortyzacja samochodu

Dziennik Gazeta Prawna (2010-03-16), autor: Przemysław Mańko , oprac.: GR

mar 17, 2010

W procesie poszukiwania oszczędności podatkowych niezwykle istotne jest m.in. zaliczanie określonych wydatków do puli wydatków stanowiących koszty uzyskania przychodu. Takie działanie pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.
 
Jak wyjaśnia ekspert dziennika, jeśli samochód jest firmowy, to niemal wszystkie wydatki związane z jego eksploatacją można zaliczyć do podatkowych kosztów, zmniejszając tym samym swój przychód przed opodatkowaniem. Jednak do kosztów uzyskania przychodów nie da się wliczyć odpisów amortyzacyjnych ani wydatków na ubezpieczenie samochodu osobowego (obowiązkowe i dobrowolne) w tej części, jaka przekracza ograniczenie wynikające z art. 23 ust. 1 pkt 4 i 47 ustawy o PIT.

Zgodnie z tymi przepisami:

– odpisy amortyzacyjne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko w części ustalonej od tej wartości samochodu, która nie przekracza równowartości 20 000 euro. Jeśli wartość samochodu przekracza 20 000 euro, to podatnik może zaliczyć do kosztów tylko odpisy amortyzacyjne dokonane od tej części samochodu, która odpowiada wartości 20 000 euro,

– składki na ubezpieczenie samochodu osobowego można zaliczyć do kosztów w takiej proporcji, w jakiej pozostaje 20 000 euro do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. Jeśli wartość samochodu przekracza 20 000 euro, to podatnik może zaliczyć do kosztów tylko składki od tej części samochodu, która odpowiada wartości 20 000 euro.

Jeżeli natomiast samochód nie jest środkiem trwałym w firmie, bo jego właściciel tylko sporadycznie wykorzystuje go w swojej działalności, to poniesione wydatki można zaliczyć do podatkowych kosztów tylko do wysokości kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu oraz faktyczny stawki za jeden kilometr przebiegu.

Wysokość stawek wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 16 marca 2010 r.