Rozliczenie PIT: jak powinien wyglądać imienny bilet okresowy?

Rzeczpospolita (2010-03-18), autor: Katarzyna Jędrzejewska , oprac.: GR

mar 19, 2010

Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 12 lutego 2010 r. (ILPB2/415-1110/09-2/WM) stwierdziła, że ustawodawca nie wskazał definicji pojęcia imiennego biletu okresowego.

Jaj czytamy w Rzeczpospolitej, kwestia, czy imienny bilet okresowy jest sporządzony w postaci jednego dokumentu bądź też dokumentu z załącznikiem, ma charakter techniczny, a nie normatywny i nie może zatem pozbawić go cech dowodu na okoliczność poniesienia kosztów. Istotne jest, aby w załączniku do biletu określona została cena biletu, a więc koszt jaki pracownik poniósł na dojazd do zakładu pracy w ciągu roku, tym bardziej że koszty te rozliczane są w deklaracji rocznej. Ponadto bilet ten w swej treści musi określać osobę uprawnioną do korzystania z niego. Dodatkowo musi to być bilet uprawniający do korzystania z komunikacji przez pewien okres czasu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 18 marca 2010 r.