FEP – sposób obliczenia okresu pracy

Dziennik Gazeta Prawna (2010-03-19), autor: DGP , oprac.: GR

mar 22, 2010

Od kiedy pracodawca ma obowiązek opłacania składek za pracownika zatrudnionego w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, obowiązek opłacania składek na FEP za pracownika powstaje z dniem rozpoczęcia wykonywania przez niego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a ustaje z dniem zaprzestania wykonywania tych prac.

Jeżeli rozpoczęcie lub zakończenie takiej pracy przypada w trakcie miesiąca, składka na FEP winna być ustalona od podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za część miesiąca, w której prace te były wykonywane. Od wynagrodzenia przysługującego z tytułu zatrudnienia na stanowisku pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze składka na FEP jest odprowadzana w tych samych przypadkach, co składka emerytalna i rentowa.
 
Składka na FEP powinna być odprowadzana na tych samych zasadach, co składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku gdy pracownika łączą z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, obowiązek odprowadzania składek na FEP obejmuje wyłącznie przychody osiągane z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 19 marca 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »