Programy „PEGAZ 2003”, „Komputer dla Homera 2003” oraz „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2010-03-19), autor: Bogumił Łaniewski , oprac.: GR

mar 22, 2010

Informacja PFRON z 19 marca 2010 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Rada Nadzorcza PFRON na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 11 marca 2010 roku:

1. Uchwałą nr 1/2010 podjęła decyzję w sprawie zakończenia realizacji programu pn. „Pegaz 2003” (zobacz więcej »),

2. Uchwałą nr 2/2010 podjęła decyzję w sprawie zatwierdzenia programu „Pegaz 2010” (zobacz więcej »),

3. Uchwałą nr 3/2010 podjęła decyzję w sprawie zakończenia realizacji programu pn. „Komputer dla Homera 2003 – program pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania umożliwiającego rehabilitację zawodową i społeczną osób niewidomych i niedowidzących” (zobacz więcej »),

4. Uchwałą nr 4/2010 podjęła decyzję w sprawie zatwierdzenia programu „Komputer dla Homera 2010” (zobacz więcej »),

5. Uchwałą nr 5/2010 podjęła decyzję w sprawie zatwierdzenia zmian w programie „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” (zobacz więcej »)

Treść ww. programów  znajduje się na witrynie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON” (zobacz więcej »).

Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie w ramach programów, w tym obowiązujące w 2010 roku: terminy naboru wniosków, zasady uczestnictwa w ww. programach, wzory wniosków o dofinansowanie, informacje o dokumentach, jakie trzeba złożyć wraz z wnioskiem, zamieszczone zostaną na witrynie internetowej Funduszu: www.pfron.org.pl w II kwartale bieżącego roku.