Do 31 marca trzeba uiścić opłatę produktową

Rzeczpospolita (2010-03-23), autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

mar 24, 2010

Firmy wprowadzające na rynek towary w opakowaniach, a także baterie, akumulatory, niektóre oleje i opony, nie mogą zapomnieć, że do 31 marca muszą przesłać marszałkowi województwa sprawozdania oraz ewentualnie rozliczyć się z opłaty produktowej – czytamy w Rzeczpospolitej.

W dniu 31 marca 2010 r. upływa termin złożenia we właściwym urzędzie marszałkowskim sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej. Opłatę produktową należy uiścić, gdy przedsiębiorca nie zapewni wymaganego poziomu odzysku i recyklingu wprowadzonych na rynek opakowań i gdy po obliczeniu się okaże, że przekracza ona 50 zł. Sprawozdań nie muszą składać te firmy, które rozliczają się z pomocą organizacji odzysku .

Dane do sprawozdania przedsiębiorca czerpie z prowadzonej przez siebie ewidencji. Sposób jej prowadzenia określa art. 11 ustawy o opłacie produktowej. Oprócz danych przedsiębiorcy muszą tam widnieć informacje o masie opakowań wprowadzonych na rynek krajowy z podziałem na ich poszczególne rodzaje. Rodzaje opakowań określa załącznik nr 1 do ustawy o opłacie produktowej.

Należy pamiętać, że ewidencję muszą też prowadzić firmy, które rozliczają się z opłaty produktowej za pośrednictwem organizacji odzysku. Na tej podstawie ustalają bowiem, z jakiej ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych rozlicza się za nich organizacja. Natomiast wykonany odzysk lub recykling przedsiębiorca ustala na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling wydanych przez recyklera.

Ustalając, z czego firma będzie się rozliczać, trzeba wziąć pod uwagę definicję z ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Chodzi o wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, a także części opakowań i elementy pomocnicze połączone z opakowaniami i przeznaczone do tego samego celu co dane opakowanie.

Przedsiębiorca musi więc pamiętać, że rozlicza się nie tylko z folii, torebek czy pudełek, ale i etykiet gwoździ, zszywek, sznureczków, nakrętek, taśm czy uchwytów. Niekiedy jednak coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka elementem opakowania, w praktyce nim nie jest. Dokładne wyjaśnienia w tym zakresie znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: www.mos.gov.pl w zakładce prawo, wyjaśnienia do przepisów.

Przedsiębiorcy zajmujący się produkcją, importem bądź eksportem opakowań nie płacą za to, co wyprodukują, przywiozą bądź wywiozą. Mają natomiast obowiązki sprawozdawcze dotyczące tej działalności. Sprawozdania składają w urzędzie marszałkowskim na drukach określonych w rozporządzeniu ministra środowiska o wzorach formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

Termin składania rocznego sprawozdania jest taki sam jak przy opłacie produktowej, upływa 31 marca. Sprawozdania OPAK-3 wypełniają też firmy, które eksportują towary w opakowaniach. Wyeksportowanych z produktami opakowań nie bierze się pod uwagę przy rocznych rozliczeniach opłaty produktowej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 23 marca 2010 r.„Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska

zobacz więcej »