Czy szef może wskazać podwładnemu kiedy ma iść na urlop?

Rzeczpospolita (2010-03-24), autor: Grażyna Ordak , oprac.: GR

mar 25, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, jeśli pracownik ma zaległy urlop, powinien wykorzystać go najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku – tak wynika z art. 168 k.p. Spełni go, gdy rozpocznie urlop przed 31 marca i będzie kontynuował w kwietniu, a przy znacznych zaległościach nawet w maju.

Termin wykorzystania zaległego urlopu należy ująć w planie urlopów lub ustalić po porozumieniu z pracownikiem. Jeśli jednak podwładny uchyla się od wybrania urlopu zaległego w terminie określonym w tym przepisie, szef może wyznaczyć mu datę jego wykorzystywania. Nie jest natomiast możliwe, aby wypłacić podwładnemu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany w naturze urlop w czasie trwania stosunku pracy – wyjaśnia ekspert Rzeczpospolitej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 24 marca 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »