Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w związku z koniecznością wymiany certyfikatu klucza publicznego Zakładu w okresie od godz. 18:00 dnia 31 marca 2010 r. do godz. 10:00 dnia 1 kwietnia 2010 r. niedostępne będą usługi:

– przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych.

– pobierania potwierdzeń przyjęcia tych dokumentów.