Kiedy najem jest działalnością gospodarczą?

Rzeczpospolita (2010-03-22), autor: Adam Bartosiewicz , oprac.: GR

mar 26, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, 1 stycznia 2010 r. weszły w życie zmiany w przepisach ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W ich efekcie zryczałtowany podatek dochodowy wynosi obecnie 8,5 proc. od przychodów z najmu osiąganych w ramach odrębnego źródła przychodów, poza działalnością gospodarczą, niezależnie od ich wysokości. Także wtedy, gdy przekraczają równowartość 4000 euro.

Wielu podatników, dotychczas prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wynajmie nieruchomości, zastanawia się nad możliwością wynajmowania nieruchomości już poza działalnością gospodarczą, tak aby ich przychody zaliczane były do odrębnego źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Wtedy po wyborze ryczałtu mogliby skorzystać z 8,5 proc. stawki.

Samo wykreślenie wzmianki o wynajmie nieruchomości jako przedmiocie działalności gospodarczej niekoniecznie spowoduje, że wynajmujący nieruchomości zostanie uznany za osobę osiągającą przychody z najmu jako odrębnego źródła. Istotne są tutaj okoliczności faktyczne, w jakich najem jest wykonywany.

Jeśli najem jest wykonywany zawodowo, powtarzalnie, w sposób ciągły w ramach aktywności zorganizowanej, wówczas działalność podatnika w tym zakresie będzie działalnością gospodarczą a przychody z niej pochodzące nie będą mogły być objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast jeśli wynajmowanych nieruchomości nie jest wiele, przychody z najmu są tylko uzupełnieniem budżetu podatnika, a nie zasadniczym źródłem jego dochodów, to wtedy taka aktywność może być uznana za osiąganie przychodów z najmu a nie z działalności.

Wynajmujący nieruchomość może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wiele związanych z tym wydatków, nie ma przy tym różnicy, czy mamy do czynienia z najmem w ramach działalności gospodarczej, czy z odrębnym źródłem przychodów. W wypadku podatników PIT warunkiem uwzględnienia tych kosztów jest opodatkowanie przychodów z najmu na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym, a nie ryczałtem ewidencjonowanym.

Więcej w Rzeczpospolitej z 22 marca 2010 r.