Zmiana stopnia niepełnosprawności prowadzi do utraty prawa do renty

Rzeczpospolita (2010-03-25), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

mar 26, 2010

Sąd Najwyższy w wyroku z 16 kwietnia 2009 r. II UZP1/09, uznał, że prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy nabyte po ziszczeniu się warunków określonych w art. 57 ust. 2 nie jest tożsame z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej) nabytym wskutek spełnienia wymagań przewidzianych w art. 57 ust. 1 ustawy, a jego istnienie uzależnione jest od utrzymywania się warunku niezdolności do pracy w stopniu sięgającym niezdolności całkowitej – czytamy w Rzeczpospolitej.

Jeżeli warunkiem powstania prawa do renty na podstawie art. 57 ust. 2 jest całkowita niezdolność do pracy, to istnienie tego prawa uzależnione jest od utrzymywania się niezdolności do pracy w stopniu całkowitym, a ustanie tego warunku powoduje – z mocy art. 101 pkt 1 ustawy – ustanie prawa do renty.

pobierz wyrok SN »

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 25 marca 2010 r.