Emerytury i renty: ile wynoszą najniższe świadczenia gwarantowane?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-03-26), autor: Krzysztof Tomaszewski , oprac.: GR

mar 28, 2010

Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowych od 1 marca 2010 r. wynoszą:

– emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 706,29 zł;

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 543,29 zł;

– renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 847,55 zł;

– renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 651,95 zł.

Wysokość dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2010 r. wynosi m.in.:

– dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie –181,10 zł,

– dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji – 271,65 zł,

– dodatek dla sieroty zupełnej – 340,39 zł.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 26 marca 2010 r.