1 procent dla potrzebujących mogą przekazać również przedsiębiorcy

Rzeczpospolita (2010-03-29), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

mar 30, 2010

Z możliwości przekazania 1 proc. podatku dochodowego mogą skorzystać nie tylko pracownicy, ale także przedsiębiorcy czy inwestorzy giełdowi. Prawo przysługuje wszystkim podatnikom, którzy składają formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 – czytamy w Rzeczpospolitej.

Osoby, które wypełniają kilka zeznań, w każdym z nich mogą wskazać inną fundację lub stowarzyszenie. Aby pieniądze trafiły na konto fundacji lub stowarzyszenia, wystarczy podać ich nazwę i numer w KRS oraz wnioskowaną kwotę.

Aby przekazać 1 proc, należy wypełnić:

– część O formularza PIT-36 (poz. 305-307)

– część N druku PIT-36L (poz. 105-107)

– część H zeznania PIT-37 (poz. 124-126)

– część G deklaracji PIT-38 (poz. 58-60)

– część G (poz. 51-53) formularza PIT-39

– część M składanego do końca stycznia zeznania PIT-28 (poz. 129-131).

Jeśli podatnicy chcą wskazać konkretną osobę, której chcieliby pomóc powinni wypełnić w zeznaniu odpowiednie pole znajdujące się w części zatytułowanej „Informacje uzupełniające”, jednak ostateczną decyzję o sposobie wykorzystania pieniędzy podejmują organizacje pożytku publicznego.

Gdy podatnik chce, aby fundacja lub stowarzyszenie poznały jego imię, nazwisko i adres oraz wysokość przekazanej kwoty  musi zaznaczyć w zeznaniu odpowiedni kwadrat (np. poz. 310 w PIT-36 lub poz. 110 w PIT-36L).

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 marca 2010 r.