Kto i na jakich zasadach opłaca abonament radiowo-telewizyjny

Rzeczpospolita (2010-03-29), autor: Jerzy Kowalski , oprac.: GR

mar 30, 2010

Abonament RTV płaci się za samo posiadanie odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Z tego obowiązku nie zwalnia fakt, że płacimy za kablówkę.

Jak informuje Rzeczpospolita, zasady wnoszenia opłat RTV są proste, zwłaszcza dla osób, które już mają zarejestrowane radio lub telewizor. Opłatę uiszcza się za każdy odbiornik radiowy i telewizyjny. Gospodarstwa domowe wnoszą jednak tylko jedną opłatę niezależnie od liczby używanych w nim odbiorników.

Jeśli płacisz za telewizję satelitarną, kablową czy platformę cyfrową, to nie znaczy, że jesteś zwolniony z obowiązku regulowania abonamentu. On jest związany wyłącznie z samym posiadaniem odbiornika.
 
Osoby, które dopiero się usamodzielniły i zaczęły żyć na własny rachunek, a chcą być w porządku wobec prawa, czeka wykonanie czynności rejestracji. Jeśli zaczną korzystać z własnego radia czy telewizora, powinny się najpierw zarejestrować w jednostce operatora publicznego (Poczta Polska). Mają na to 14 dni od momentu nabycia odbiornika radiowego lub telewizyjnego. W tym czasie powinny złożyć na poczcie wniosek o rejestrację, którego druk powinien być dostępny w każdym urzędzie pocztowym.

Poczta potwierdza taki wniosek datownikiem opatrzonym podpisem. Jego oryginał wydaje użytkownikowi odbiornika,

Zdarza się, że abonent zmienił nazwisko czy też miejsce zamieszkania. W takiej sytuacji powinien we własnym interesie wypełnić formularz zgłoszenia zmiany danych i złożyć go na poczcie.

Po śmierci abonenta, na którego zostały zarejestrowane odbiorniki RTV, jego współmałżonek lub osoby wspólnie z nim zamieszkujące powinni o tym powiadomić urząd pocztowy, przedstawiając akt zgonu. Wpływy z opłat Poczta Polska przekazuje na wyodrębniony rachunek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
 
Nieopłacony abonament radiowo telewizyjny może wyegzekwować naczelnik urzędu skarbowego.

Więcej w Rzeczpospolitej z 29 marca 2010 r.