Stratę za 2009 rok można już rozliczać

Rzeczpospolita (2010-03-30), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

mar 31, 2010

Firmy, które w ubiegłym roku poniosły stratę, nie muszą czekać z jej rozliczeniem do końca 2010 r. Mogą ją bowiem uwzględnić przy obliczaniu zaliczek za poszczególne miesiące – czytamy w Rzeczpospolitej.

Z interpretacji  Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2008 r. (nr IP-PB3-423-598/08/MŚ) wynika, że z konstrukcji przepisów regulujących sposób uwzględniania strat przy ustalaniu zobowiązania podatkowego należy wnioskować, że odliczeń można dokonać już w trakcie roku podatkowego przy ustalaniu zaliczek na podatek.

Zgodnie z ustawą o PIT o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. W jednym roku można odliczyć nie więcej niż połowę straty.

Możliwości rozliczenia straty nie tracą przedsiębiorcy, którzy ponieśli ją, rozliczając się według skali podatkowej, a dziś stosują 19-proc. stawkę liniową (lub odwrotnie). Potwierdza to min. interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 16 września 2008 r. (IBPB1/415-480/08/TK).

Stratę mogą także uwzględniać osoby, które kiedyś płaciły podatek na zasadach ogólnych na podstawie księgi przychodów i rozchodów, a na ten rok wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wtedy odejmują ją nie od dochodu, ale od przychodu.

Nie może natomiast rozliczać straty osoba, która wybrała kartę podatkową.

Podobne zasady rozliczania straty przewiduje ustawa o CIT. Nie zawiera ona jedynie zastrzeżenia, że można ją uwzględniać tylko w ramach tego samego źródła przychodów. To dlatego, że przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych ich nie wyszczególniają.

Straty mogą rozliczać nie tylko przedsiębiorcy, ale także np. osoby osiągające przychody z najmu oraz inwestorzy giełdowi. Największe wątpliwości dotyczą natomiast osób, które poniosły je na funduszach inwestycyjnych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 marca 2010 r.