Rozliczenie darowizny w PIT: Gotówka nie daje prawa do ulgi

Rzeczpospolita (2010-03-30), autor: KPT , oprac.: GR

mar 31, 2010

Podatnik może odliczyć od dochodu darowiznę, jeśli wpłacił ją na konto. Dotyczy to również ulgi przysługującej na podstawie ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego.

Jak informuje Rzeczpospolita, wynika tak z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 23 marca 2010 r.

Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o PIT darowizna pieniężna powinna być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. ust. 6d tego przepisu warunek ten ma zastosowanie także do darowizn odliczanych na podstawie odrębnych ustaw.

Więcej w Rzeczpospolitej z 30 marca 2010 r.