Wypadki przy pracy: rosną jednorazowe odszkodowania

Dziennik Gazeta Prawna (2010-03-30), autor: Iwona Jackowska , oprac.: GR

mar 31, 2010

O 32 zł wzrośnie 1 kwietnia 2010 r. wysokość jednorazowego odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu powstałego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 
Od 1 kwietnia 2010 r. zaczną obowiązywać wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań przysługujących pracownikom poszkodowanym w wypadkach przy pracy. Dotyczy to także świadczeń należnych w związku z uszczerbkiem na zdrowiu poniesionym w wyniku choroby zawodowej.

Jednorazowe odszkodowania przysługują pracownikom objętym tą ustawą (ubezpieczonym), jeśli doznali oni stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Mają też do nich prawo członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Dla osób poszkodowanych z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przewidziane są też inne świadczenia, takie jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek wyrównawczy.

Przykładowe nowe wysokości odszkodowań:

– 621 zł (do końca marca 2010 r. jest to 589 zł) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

– 621 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,

–10 860 zł (do końca marca 2010 r. jest to 10 304 zł) z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

– 10 860 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,

– 55 853 zł (do końca marca 2010 r. jest to 52 990 zł), gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,
 

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 30 marca 2010 r.