Realizacja modułu B programu „PARTNER III”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2010-03-29), autor: Bożena Baczyńska , oprac.: GR

mar 31, 2010Komunikat PFRON z 29 marca 2010 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje o braku środków finansowych na realizację wniosków składanych w trybie ciągłym w ramach programu PARTNER III – modułu B (dofinansowanie projektów dotyczących działań jednorazowych). Środki zabezpieczone w planie finansowym na realizację programu PARTNER III zostały przeznaczone na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach modułu A programu.

W przypadku ewentualnego pozyskania dodatkowych środków na realizację programu w bieżącym roku, informacja zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości.