Czy umowa-zlecenie i o dzieło są wliczane do lat pracy?

ZUS dla Ciebie (2010-04-01), autor: ZUS , oprac.: GR

kwi 1, 2010

Jak odpowiada ekspert ZUS, okresami składkowymi podlegającymi zaliczeniu przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń są między innymi okresy ubezpieczenia, okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych – tak mówi art. 6 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zatem do okresów składkowych zalicza się również pracę wykonywaną na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia. Wobec tego okresy pracy na podstawie umowy-zlecenia od których odprowadzono składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będą wliczone do lat pracy przy ustalaniu uprawnień emerytalnych.

Natomiast okresy pracy na postawie umowy o dzieło nie podlegają zaliczeniu do lat pracy przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Więcej pytań i odpowiedzi w kwietniowym numerze magazynu „ZUS dla Ciebie”Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »