Od 1 lipca nowe zasady kontroli skarbowych

Rzeczpospolita (2010-04-01), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

kwi 2, 2010

Z nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, która czeka na podpis prezydenta i ma wejść w życie 1 lipca 2010 r., wynika, że jeśli od wszczęcia postępowania przez urząd kontroli skarbowej do dnia doręczenia decyzji minie sześć miesięcy, podatnik nie zapłaci za ten okres odsetek za zwłokę – czytamy w Rzeczpospolitej.

Pomimo, iż z uzasadnienia do ustawy wynika, że przepisy mają zrównać sytuację kontrolowanych , to podatnicy nadal będą nierówno traktowani w zależności od tego, kto ich kontroluje.  W wypadku kontroli urzędu skarbowego odsetek nie nalicza się po trzech miesiącach, dla postępowania prowadzonego przez urzędy kontroli skarbowej ustawodawca wprowadził termin sześciomiesięczny.

Ponadto nie wiadomo jednak, czy nowe, korzystniejsze zasady naliczania odsetek obejmą postępowania wszczęte przed tą datą. Ustawodawca nie wprowadził bowiem żadnych przepisów przejściowych.

Jeśli ustawodawca nie przyjął żadnych przepisów przejściowych, to nowe rozwiązania stosujemy od dnia, w którym wejdzie w życie nowelizacja – tłumaczy w „Rz” doradca podatkowy Tomasz Ciszewski.

Ustawodawca zastrzegł, że nowych zasad naliczania odsetek nie będzie się bowiem stosować wówczas, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się kontrolowany lub jego przedstawiciel.

Pobierz uchwaloną przez Sejm ustawę z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej »

Więcej w Rzeczpospolitej z 1 kwietnia 2010 r.