Wielkanocny zajączek najlepiej w gotówce

Rzeczpospolita (2010-04-02), autor: Renata Majewska , oprac.: GR

kwi 6, 2010

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, talony do sklepów tracą na popularności. Dzieje się tak dlatego, że od pół roku przepisy dają zielone światło dla niektórych świadczeń pieniężnych przekazywanych pracownikom i chałupnikom. Wszystko zależy od źródła ich sfinansowania.

Świadczenie finansowe, jakie daliśmy pracownikowi lub chałupnikowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest wolne od składek bez względu na jego wartość. Wynika tak z § 2 ust 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Nie pobieramy również od niego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do wysokości 380 zł rocznie na jednego zatrudnionego bądź chałupnika (art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy o PIT).

Od gotówki wypłacanej pracownikowi ze środków obrotowych firmy należą się natomiast składki i podatek dochodowy w pełnym wymiarze, ponieważ nie figurują ani w wykazie wyłączeń w rozporządzeniu składkowym, ani w art. 21 ust 1 ustawy o PIT.

Zamierzając przekazać podwładnym na Wielkanoc talony do sklepu, wybraliśmy najbardziej kosztowne dla nich rozwiązanie. Od wartości takiego prezentu pokrytego z zfśs nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ponieważ ulga z § 2 ust. 1 pkt 19 obejmuje wszelkiego typu świadczenia: finansowe, rzeczowe, usługi, bony towarowe. Jest jednak konieczne opłacenie od niego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 kwietnia 2010 r.