Chęci nieodwieszania zawieszenia działalności gospodarczej nie trzeba zgłaszać

Rzeczpospolita (2010-04-06), autor: Zofia Jóźwiak , oprac.: GR

kwi 7, 2010

Niektóre gminy wymagają uaktualniania terminów zawieszenia działalności, w przypadku gdy prowadzący działalność gospodarczą przedłuża trwający już okres zawieszenia działalności.

Tymczasem z informacji udzielonych Rzeczpospolitej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wynika, że na podstawie przekazywanych przez organy ewidencyjne do ZUS formularzy EDG1 oraz informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu działalności gospodarczej zakład sporządza dokumenty ubezpieczeniowe i dokonuje stosownych zapisów na koncie płatnika składek i osoby ubezpieczonej. W przypadku informacji z organu ewidencyjnego o zawieszeniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę ZUS dokonuje wyrejestrowania płatnika składek i osoby ubezpieczonej (prowadzącego działalność gospodarczą).

Ponowne objęcie ubezpieczeniami następuje dopiero po otrzymaniu z organu ewidencyjnego informacji o wznowieniu działalności gospodarczej. Wtedy ZUS sporządza odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe: ZUS ZFA, ZUS ZUA/ZZA.

ZUS nie wypowiedział się na temat wypełnienia formularza EDG1, bowiem jest on określony przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z tej ustawy wymóg określania terminu odwieszenia działalności firmy również nie wynika. O zawieszaniu i odwieszaniu mówi art. 14a. Zgodnie z nim przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić działalność na czas od jednego do 24 miesięcy. Dzieje się to na wniosek przedsiębiorcy.

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej. Czyli z odwieszeniem mamy do czynienia od następnego dnia po zgłoszeniu tego faktu gminie.

Przepisy nie wspominają o karach za niezgłoszenie przedłużenia okresu zawieszenia.

Więcej w Rzeczpospolitej z 6 kwietnia 2010 r.