Problemy z odprawą emerytalną

Rzeczpospolita (2010-04-02), autor: SYG , oprac.: GR

kwi 7, 2010

Pracownik, kończąc karierę zawodową, dostał od nas odprawę. Jednak po roku zatrudnił się u nas ponownie. Po sześciu miesiącach postanowił przestać zarobkować. Czy to oznacza, że na nawo nabył prawo do odprawy – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Nie – odpowiada ekspert dziennika. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Ale może liczyć na odpowiednią wypłatę.

SN w wyroku z 2 października 1990 r. (IPR 285/90) wyjaśnił, że jeżeli pracownikowi w chwili przechodzenia na emeryturę przysługiwała jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia odpowiadająca 15-letniemu okresowi pracy oraz jeżeli ten sam pracownik w chwili ponownego przejścia na emeryturę wykazywał się już 20-letnim okresem pracy, za który odprawa przysługuje w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia – to przyznanie odprawy odpowiadającej różnicy między sześciomiesięcznym a trzymiesięcznym wynagrodzeniem stanowi uzupełnienie odprawy poprzedniej ze względu na spełnienie warunku wymaganego dla otrzymania odprawy w wyższej wysokości.

Więcej w Rzeczpospolitej z 2 kwietnia 2010 r.