Zeznanie przez Internet mogą też złożyć wspólnie małżonkowie. Zasady rozliczenia są podobne jak na drukach papierowych. Prawo do niego mają jedynie ci, którzy wypełniają druki PIT-36 i PIT-37. Nie mogą skorzystać z tej możliwości osoby opodatkowane stawką liniową, składające druk PIT-36L – czytamy w Rzeczpospolitej.

Małżonkowie nie mogą jednak po prostu przesłać wspólnego formularza, bo wcześniej muszą zawiadomić fiskusa o swoich zamiarach. Jedno z nich powinno upoważnić drugie do złożenia zeznania w jego imieniu. Oznacza to, że np. żona ustanawia męża jako pełnomocnika do podpisywania deklaracji.

W tym celu będzie musiała złożyć we właściwym urzędzie skarbowym zawiadomienie w formie papierowej, na druku UPL-1.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 kwietnia 2010 r.