PIT: rozliczenie strat ze sprzedaży akcji z lat ubiegłych

Rzeczpospolita (2010-04-09), autor: Anna Bryńska , oprac.: GR

kwi 9, 2010

W 2008 r. poniosłem stratę na sprzedaży akcji. Czy mogę ją odliczyć od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji w 2009 r.? – pyta czytelni Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem, co do zasady istnieje możliwość odliczenia straty z 2008 r. od dochodu uzyskanego w 2009 r. Należy jednak pamiętać, iż stratę ze sprzedaży papierów wartościowych odlicza się od dochodu uzyskanego z tego samego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Wysokość takiego odliczenia nie może przekroczyć 50 proc. straty. Jeśli np. strata z 2008 r. wyniosła 1000 zł, a w 2009 r. i 2010 r. podatnik uzyska dochód ze sprzedaży akcji, to będzie mógł odliczyć stratę 500 zł w zeznaniu za 2009 r. i kolejne 500 zł w zeznaniu za 2010 r. Jeżeli dochody za lata 2009 i 2010 z ww. tytułu okażą się zbyt niskie, aby odliczyć stratę, podatnik będzie mógł to zrobić w zeznaniach za trzy kolejne lata

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 kwietnia 2010 r.