Czy od zlecenia trzeba opłacić składkę na FEP?

Rzeczpospolita (2010-04-08), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kwi 9, 2010

Zawarliśmy z pracownikiem zatrudnionym w szczególnych warunkach dodatkowo umowę zlecenia. Na jej podstawie nie wykonuje on prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Czy przychód z tej umowy powinniśmy zsumować z przychodem ze stosunku pracy i od tak ustalonej podstawy wymiaru naliczać składki na FEP? – pyta czytelnik dziennika Gazety Prawnej.

TAK – odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem.

Ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje, że podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W przypadku pracowników do podstawy tej, oprócz przychodu z tytułu stosunku pracy, wlicza się również przychód z tytułu umowy zlecenia, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą lub jeżeli w ramach takiej umowy zleceniobiorca wykonuje pracę na rzecz pracodawcy.

Z uwagi na powyższe, mimo że pracownik zatrudniony w szczególnych warunkach wykonuje u swojego pracodawcy, na podstawie umowy zlecenia, tzw. zwykłą pracę, przychód z tej umowy należy zsumować z przychodem ze stosunku pracy i od tak ustalonej podstawy wymiaru opłacić również składkę na FEP.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 kwietnia 2010 r.