Jakie składki wykazać za pracownicę rodzącą dziecko w czasie urlopu wychowawczego?

Rzeczpospolita (2010-04-08), autor: Andrzej Radzisław , oprac.: GR

kwi 9, 2010

Pracownica od roku przebywa na urlopie wychowawczym. W okresie tego urlopu urodziła drugie dziecko. Czy podlega ona ubezpieczeniom zarówno z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym, jak i tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego? – pyta czytelni Dziennika Gazety Prawnej.

Nie – odpowiada ekspert dziennika.

Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, podlega z tego tytułu ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu, jeżeli nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do ubezpieczeń. Gdy te warunki spełnia, pracodawca wykazuje co miesiąc należne za nią składki w raporcie ZUS RCA z kodem 1211XX.

Sytuacja ulega zmianie, gdy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym ma równocześnie inny tytuł do ubezpieczeń. Jeżeli w okresie przebywania na tym urlopie rodzi dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Z tytułu zasiłku podlega wówczas obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Natomiast z urlopu wychowawczego w okresie pobierania zasiłku nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 kwietnia 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »