Rabat dla pracowników to obniżenie ceny, a nie dochód

Rzeczpospolita (2010-04-08), autor: Paweł Przydatek , oprac.: GR

kwi 9, 2010

Jeśli grono beneficjentów utworzonego programu lojalnościowego (osób korzystających z rabatów) nie będzie ograniczone wyłącznie do pracowników, nie powstanie u nich przychód w rozumieniu ustawy o PIT. Tak uznała Izba Skarbowa w Warszawie w Interpretacji z 17 lutego 2010 r. (IPPB2M15-714/09-3/MK) – czytamy w Rzeczpospolitej. 

O tym, czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy i innych stosunków wymienionych w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, decyduje okoliczność, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik w rozumieniu ust. 4 tego artykułu, czy także inna osoba nie związana z pracodawcą.

Skutkiem uzyskania rabatu finansowego w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów i usług, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia, a więc w rezultacie po stronie pracowników spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, jak również nie powstanie przychód z innych źródeł po stronie pracowników partnerów spółki i członków ich rodzin.

Gdy krąg osób uprawionych do skorzystania z rabatu przyznanego w ramach programu lojalnościowego jest nieograniczony, to nie powstaje u nich przychód opodatkowany PIT. Tym przychodem miałaby być różnica między rynkową wartością towarów/usług a kwotą faktycznie zapłaconą przy wykorzystaniu uzyskanego w ramach programu rabatu. Skutkiem udzielenia rabatu jest obniżenie dla nabywcy ceny zakupów usług lub towarów i to ta obniżona cena jest rzeczywistą ceną zakupu.

Jak wynika z interpretacji fiskusa, aby ta różnica nie była opodatkowana, konieczne są odpowiednie postanowienia regulaminu programu lojalnościowego, które nie powinny wskazywać na ograniczoną grupę beneficjentów programu.

Więcej w Rzeczpospolitej z 8 kwietnia 2010 r.