Składki kwietniowe…

TRYBUNA , autor: Ech , oprac.: GR

mar 30, 2007

W kwietniu podstawą obliczania składek na ubezpieczenia społeczne jest – podobnie jak w marcu br. – przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału 2006 r które wówczas wyniosło 2.662,51 zŁ Zaś w ubezpieczeniu zdrowotnym bierze się pod uwagę średnią miesięczną w sektorze przedsiębiorstw razem z wypłatami z zysku, która w owym IV kwartale równa była 2.822,51 zł, a składka 9 proc

Prowadzący (przed 24 sierpnia 2005 r.) pozarolniczą działalność (gospodarczą i ich współpracownicy (w tym artyści, twórcy, ludzie wolnych zawodów, wspólnicy 1-osobowych spółek z o.o., jawnych, komandytowych, partnerskich) za podstawę mają zadeklarowaną kwotę – nie niższą niż 60 proc: średniej, czyli – od 1 marca do 31 maja 2007 r. – nie mniej niż 1.597,51 zł.

W tej sytuacji najniższe .składki wynoszą:

311,83 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52 proc. podstawy),

207,68 zł na ubezpieczenie rentowe (13 proc. podstawy),

39,14 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc. podstawy),

na ubezpieczenie wypadkowe -tym, co je opłacali przez ostatnie lata, składkę podał ZUS, inni robią to sami,

190,52 zł– na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc. z 75 proc. średniej krajowej z IV kwartału w sektorze przedsiębiorstw razem z wypłatami z zysku, czyli 3/4 z 2.822,51 zł = 2.116,88 zl i z tego 9 proc),

39,14 zł – składka na Fundusz Pracy (2,45 proc. podstawy),

1,60 zł – składka na FGŚP (0,10 proc. podstawy).

Powyższe wartości przedsiębiorcy mają obowiązek opłacić w następujących terminach:

– do 5 kwietnia za marzec – płacą jednostki i zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze,

– do 10 kwietnia za marzec – osoby (np. przedsiębiorcy), które robią to tylko za siebie,

– do 16 kwietnia (byłoby do 15, ale to niedziela) za marzec – termin mają pozostali płatnicy.

Ważne da przedsiębiorców

W ocenie, czy zostały podjęte czynności zmierzające bezpośrednio do rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej (art. 13 pkt 4 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. nr 137, poz. 887 ze zm.), należy uwzględniać wszelkie okoliczności sprawy, w tym także zamiar (wolę) osoby prowadzącej działalność gospodarczą" (wyrok z 25.11.2005 r.-1UK 80/05).

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU. nr 137, poz. 887 ze zm.) nie przewiduje. zawieszenia działalności gospodarczej powodującego brak obowiązku uiszczania składek ubezpieczeniowych a, więc Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest upoważniony do zwolnienia ubezpieczonego z tego obowiązku" (wyrok z 30.11.2005 r. – I UK 95/05).

Więcej Trybuna.