Dwie listy płac – problemy praktyczne

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-06), autor: Dziennik Gazeta Prawna , oprac.: GR

kwi 11, 2010

Jak czytamy w Poradniku Dziennika Gazety Prawnej firmy często dzielą wypłatę wynagrodzenia na kilka list płac. W takim przypadku w jednym miesiącu dział płac przygotowuje np. 2 listy wypłat. Najczęściej wynagrodzenie zasadnicze i inne obligatoryjne składniki wynagrodzenia są wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, a do 10 dnia następnego miesiąca pracodawca płaci np. premię lub prowizję za miesiąc poprzedni.

Dwie listy płac komplikują naliczanie wynagrodzenia, zaliczek, składek i nie tylko. Sporządzenie dwóch list płac ma wpływ na wyliczanie wynagrodzenia chorobowego. Dwie listy płac to również problem z obliczeniem składki zdrowotnej. Jeżeli w jednej liście płac składka zdrowotna jest ograniczana do wysokości zaliczki, to łącząc dwie listy płac nie należy sumować ich przez proste dodanie odpowiednich pozycji z poszczególnych list płac. Płatnik w tym przypadku musi ustalić prawidłową wysokość składki zdrowotnej przeliczając podstawę wymiaru składki na nowo. Jeżeli wysokość zaliczki na podatek obliczonej od sumy przychodów jest wyższa niż suma składek zdrowotnych, należy „dopełnić” składkę zdrowotną.

W praktyce pracodawca, zamykając miesiąc, jeżeli wypłacał wynagrodzenie za pracę na podstawie więcej niż jednej listy płac, łączy wypłaty zrealizowane od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca w jedną listę płac. Celem takiego połączenia jest ustalenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej, zaliczki na podatek oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Praktycznym problemem, w przypadku wypłacania wynagrodzenia na podstawie dwóch lub więcej list płac, jest kwestia zaokrągleń przy naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne, składki zdrowotnej oraz podstawy obliczenia podatku i samej zaliczki na podatek dochodowy. Zaokrągleń płatnik dokonuje osobno na każdej liście płac. Po zsumowaniu list płac zaokrąglenia te powinny być dokonane na nowo, co może spowodować różnicę w wysokości składek czy zaliczki na podatek dochodowy. Po „zaimportowaniu” do programu Płatnik, składki są naliczane od zsumowanej podstawy wymiaru. To może powodować różnice w kwocie składek wynikające z zaokrągleń składek.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 6 kwietnia 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »