Od zlecenia dla osoby uprawnionej do zasiłku macierzyńskiego nie trzeba płacić składek

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-08), autor: Michał Jarosik , oprac.: GR

kwi 11, 2010

Zdarza się, że pracodawcy zawierają umowy cywilnoprawne z pracownikami, którym udzielili urlopu bezpłatnego, wychowawczego czy macierzyńskiego. Umów tych nie traktuje się wówczas jak umów z własnym pracownikiem. Wszystkie wymienione wyżej urlopy występują w czasie trwania stosunku pracy, jednak okresy tych urlopów stanowią przerwy w opłacaniu składek z tytułu umowy o pracę – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

W związku z urodzeniem dziecka pracownica nabywa prawo do urlopu macierzyńskiego. W okresie tego urlopu jest jej wypłacany zasiłek macierzyński. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz jest okresem przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy.

Pracodawca, który wypłaca zasiłek macierzyński, wykazuje okres przerwy w podleganiu ubezpieczeniom społecznym ze stosunku pracy w raporcie ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 0110XX.

Gdy w danym miesiącu osoba przebywała na urlopie macierzyńskim, ale nie otrzymała zasiłku, pracodawca nie składa za nią raportu RSA z kodem pracowniczym. Raport musi złożyć dopiero za miesiąc, w którym wypłaci zasiłek.

Od 1 września 2009 r. każda osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega z tego tytułu obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Jeżeli z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim pracodawca zawrze umowę zlecenia, osoba ta w tym okresie obowiązkowo będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu zasiłku macierzyńskiego, a z umowy zlecenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą dla niej dobrowolne. Z umowy zlecenia obowiązkowa będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 8 kwietnia 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Poznaniu (15 kwietnia 2010 r.) Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »