Coraz mniej inwalidów pracuje…

DZIENNIK ELBLASKI , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

mar 30, 2007

Coraz mniej inwalidów pracuje

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych spada wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego. W1998 roku około 20 proc. niepełnosprawnych pracowało, w 2006 roku odsetek ten zmniejszył się do poziomu 16 proc. Jednak, jak wynika z sondażu przeprowadzonego pośród przedsiębiorców zrzeszonych w Business Centre Club, 70 proc. pracodawców wykazało zainteresowanie zatrudnieniem niepełnosprawnych oraz gotowość do podjęcia takich starań.

Jednocześnie 85 proc. przedsiębiorców przyznało, że nie posiada żadnej wiedzy na temat przepisów prawnych oraz przywilejów pozwalających zatrudnić niepełnosprawnych na preferencyjnych warunkach. Polskie prawo przewiduje natomiast wiele zachęt i korzyści dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, m.in.:

-dofinansowania do wynagrodzeń,

-ulgi w składkach ZUS,

-ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON.

Więcej Dziennik Elbląski.