Działalność gospodarcza: z jakich odliczeń może skorzystać właściciel firmy

Rzeczpospolita (2010-04-12), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

kwi 13, 2010

Również właściciel firmy może skorzystać z podatkowych odliczeń. Większe możliwości mają ci, którzy zdecydowali się na rozliczenie według skali. Jeśli mają wysokie dochody, płacą nawet 32% podatek, ale mogą znacznie zmniejszyć swoje obciążenia – czytamy w Rzeczpospolitej.

W pierwszej kolejności mogą wykazać w swoim zeznaniu rocznym stratę z poprzednich lat. Można ją odliczać przez pięć lat, z tym że w jednym roku maksymalnie połowę.

Przedsiębiorca może odliczyć od swojego dochodu darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom prowadzącym taką działalność.

Dochód można też pomniejszyć o darowizny na cele kultu religijnego i na Kościół. Przedsiębiorcy mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego dochodu. Bez ograniczeń można odliczać darowizny na Kościół.

Można dać darowiznę i odliczyć ją od dochodu, i oprócz tego przekazać 1% swojego podatku w zeznaniu rocznym. Aby to zrobić, trzeba wpisać w PIT-36  nazwę i numer KRS organizacji, którą chcemy obdarować. Pieniądze przekaże urząd skarbowy.

Przedsiębiorca, który ma w domu Internet może odliczyć od dochodu wydatki na jego używanie. W domu, czyli w lokalu (budynku) będącym miejscem jego zamieszkania. Nie skorzysta z ulgi, jeśli ma Internet w siedzibie firmy (ale wtedy może zaliczyć opłaty do kosztów). Wydatki musimy udokumentować fakturą. Limit odliczenia wynosi 760 zł dla jednej osoby.

Właściciel firmy może odliczyć od dochodu składki na swoje ubezpieczenie społeczne. Natomiast od podatku odliczy składki zdrowotne. Odliczyć możemy także te składki, które zapłaciliśmy w innych państwach UE. Jest tu jednak kilka warunków do spełnienia.

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne odliczy też przedsiębiorca płacący podatek liniowy.

Z odliczenia skorzystają też osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie. Mogą odliczyć od dochodu wydatki na rehabilitację. Między innymi na zakup specjalistycznego sprzętu, adaptację mieszkania, opiekę pielęgniarki, opłacenie przewodników, wyżywienie psa przewodnika, przystosowanie samochodu, przewóz na zabiegi. Większość wydatków na cele rehabilitacyjne odliczymy w całości.

Przedsiębiorcy mogą też odliczyć od dochodu połowę wydatków na nabycie nowych technologii. Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw.
 
Ulga przysługuje też honorowym dawcom krwi.

Przedsiębiorcy mogą też wykorzystywać ulgi, których nie ma już w przepisach, ale nabyli do nich prawo w poprzednich latach. Przykładowo osoby, które zaciągnęły kredyt mieszkaniowy w 2006 r., mogą nadal korzystać z ulgi odsetkowej.

Także przedsiębiorcy mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dla małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci.
 
Z odliczenia nie skorzystają przedsiębiorcy płacący podatek liniowy (chyba że uzyskują też dochody opodatkowane według skali, np. z umowy o dzieło).

Więcej w Rzeczpospolitej z 12 kwietnia 2010 r.