Nie każdy dług w ZUS się przedawni

Rzeczpospolita (2010-04-09), autor: Sylwia Gortyńska , oprac.: GR

kwi 13, 2010

Należności o charakterze publicznoprawnym charakteryzują się wzmożoną ochroną prawną w zakresie możliwości ich egzekwowania.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, należności o charakterze publicznoprawnym charakteryzują się wzmożoną ochroną prawną w zakresie możliwości ich egzekwowania. Jednak ustawodawca, kierując się dyrektywą pewności co do sytuacji prawnej przedsiębiorcy, także w zakresie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, wprowadził okresy przedawnienia, po których nie jest możliwe dochodzenie takich zaległości.

Obecnie, zgodnie z treścią przepisu art. 24 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie dziesięciu lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne. Jednocześnie w ust. 5 tego przepisu, ustawodawca wskazał, iż nie ulegają przedawnieniu takie należności zabezpieczone m.in. hipoteką.

Więcej w Rzeczpospolitej z 9 kwietnia 2010 r.