Limitowane odliczenie kosztów wynajętego auta

Rzeczpospolita (2010-04-07), autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

kwi 14, 2010

Jak donosi Rzeczpospolita przedsiębiorca, który dzierżawi samochód osobowy powinien rozliczać czynsz w ramach kilometrówki.

Tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego. To niekorzystne dla podatników stanowisko, które powoduje, że najem lub dzierżawa auta osobowego stają się mało opłacalne podatkowo. Sumowanie kwoty czynszu za pojazd z wydatkami eksploatacyjnymi skutkuje bowiem tym, że części z nich nie odliczymy od przychodu.

Urzędy skarbowe twierdzą, że limitowanym wydatkiem na używanie auta jest też czynsz za jego wynajęcie lub dzierżawę. Argumentują, że wydatki na używanie to wszystkie kwoty wydane w związku z posługiwaniem się pojazdem. Mieszczą się w nich także opłaty za możliwość korzystania z auta, czyli czynsz za wynajęcie (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie, nr IPPB1/415-722/08-4/ES).

Rację podatnikom przyznał jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sygn. III SA/Wa 1502/09. Sąd uznał, że opłaty za wynajem auta można zaliczać do kosztów bez ograniczeń wynikających z ewidencji przebiegu pojazdu. Nie są to bowiem koszty używania samochodu, ale wydatki na jego udostępnienie.

Stanowisko fiskusa potwierdził z kolei WSA w Lublinie (sygn. I SA/Lu 186/08), który stwierdził: „Do wydatków objętych limitem określonym w treści art. 16 ust. 1 pkt. 51 ustawy o CIT zalicza się wszystkie wydatki ponoszone z tytułu używania dla potrzeb działalności gospodarczej samochodu niestanowiącego własności podatnika, w tym także czynsz, ubezpieczenie, paliwo, części zamienne itp.”.

Ten wyrok został zaskarżony do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie stwierdzili jednak, że czynsz dzierżawny jest kosztem używania samochodu. Aby go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, trzeba prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu. Należy też go rozliczać w ramach limitu kilometrówki (sygn. II FSK1890/08).

Takich dylematów nie mają przedsiębiorcy, którzy korzystają z auta na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Oni mogą bez ograniczeń rozliczać wydatki na jego używanie.

Więcej w Rzeczpospolitej z 7 kwietnia 2010 r.