Praca podczas urlopu macierzyńskiego w dokumentach dla ZUS

Rzeczpospolita (2010-04-14), autor: Magda Gadomska , oprac.: GR

kwi 15, 2010

Pracownica przebywająca na urlopie macierzyńskim zawarła umowę-zlecenie z własnym pracodawcą. Jakim ubezpieczeniom będzie podlegać, co i jak wykazać w raportach ZUS? – pyta czytelnik Rzeczpospolitej.

Jak odpowiada ekspert dziennika, zasiłek macierzyński nie jest wolny od należności na ubezpieczenia społeczne. Od jego wartości naliczamy składkę emerytalną i rentową. Dorabianie nie powoduje zmiany tytułu do ubezpieczeń.

Jeśli chodzi o składki od dodatkowych przychodów, to społeczne od zlecenia odprowadzamy dobrowolnie. Obowiązkowo regulujemy tylko zdrowotną.

Inaczej jest gdy dodatkowa praca jest wykonywana na podstawie umowy o dzieło. Ona bowiem jest wolna od jakichkolwiek składek. Wyjątek gdy jest zawierana z własnym pracodawcą. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy jest zawierana w czasie urlopu macierzyńskiego. W tym okresie pracodawca nie wypłaca bowiem ze stosunku pracy wynagrodzenia. W związku z tym pobierającego zasiłek macierzyński, z którym zawieramy umowę o dzieło bądź zlecenie, nie traktujemy dla celów ubezpieczeniowych jako własnego pracownika.

Gdyby w opisywanym wypadku zleceniobiorca chciał odprowadzić składki społeczne od zlecenia, to i tak nie rozliczyłby ich razem z zasiłkiem.

Pobierającego zasiłek macierzyński, z którym zawieramy umowę-zlecenie, zgłaszamy do ubezpieczeń i rozliczamy odrębnie na zasadach przewidzianych dla zleceniobiorców.

Jeśli zleceniobiorca nie chce odprowadzać składek od zlecenia, mimo wszystko zleceniodawca zgłasza go do ZUS na formularzu ZUS ZZA. Wypełnia także druk ZUS RZA, w którym wykazuje składkę zdrowotną. Dodatkowo płatnik musi rozliczyć zasiłek macierzyński. W tym celu składa dwa druki:

– ZUS RCA z kodem 12 40 xx, wykazując w nim składki emerytalne i rentowe oraz

– ZUS RSA z kodem 12 40 xx, podając okres i wskazując kod przerwy w opłacaniu składek emerytalnych i rentowych z racji umowy o pracę, tj. 3.

Więcej w Rzeczpospolitej z 14 kwietnia 2010 r.


Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Warszawie (16 kwietnia), Bydgoszczy (19 kwietnia), Gdańsku (20 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja)
zobacz więcej »