Czy naliczyć składkę na FEP od nagrody jubileuszowej?

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-15), autor: Marek Opolski , oprac.: GR

kwi 16, 2010

Zatrudniamy kilku pracowników w szczególnych warunkach przy pracach wymienionych w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych. Jednemu z nich wypłacimy w kwietniu nagrodę jubileuszową w związku z przepracowaniem kolejnych dziesięciu lat. Czy od tej nagrody należy opłacić składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

NIE – odpowiada ekspert dziennika. Podstawę wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określona w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przypadku pracowników podstawę tę stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (a więc m.in. wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe).

W podstawie wymiaru nie uwzględnia się składników wymienionych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, m.in. nagród jubileuszowych.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 15 kwietnia 2010 r.