Jeśli wiesz, że kontrahent ci nie zapłaci, wystąp do ZUS o odroczenie składek

Rzeczpospolita (2010-04-15), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

kwi 16, 2010

Płatnik, który przewiduje, że będzie mieć kłopot z terminowym opłaceniem należności ubezpieczeniowych, może złożyć do ZUS wniosek o ich odroczenie. Tę formę pomocy przewiduje art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – czytamy w Rzeczpospolitej.

ZUS może odroczyć termin płatności składek ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Polega to na tym, że ZUS pozwala uregulować składki w dłuższym okresie. O odroczenie może wystąpić każdy, kto ma chwilowe problemy płatnicze uniemożliwiające mu zapłacenie składek w ustawowym terminie. Od kwietnia br. ZUS przyjął jednolite procedury rozpatrywania wniosków w tej sprawie.

Skorzystanie z tej ulgi przynosi przedsiębiorcy określone korzyści. ZUS nie nalicza wówczas odsetek za zwłokę. Nalicza jednak opłatę prolongacyjną w wysokości połowy stawki odsetek za zwłokę. ZUS nie podejmuje też działań zmierzających do przymusowego wyegzekwowania objętych ulgą należności.

Trzeba pamiętać, że odroczenie płatności może dotyczyć tylko niektórych rodzajów należności. W grę wchodzą tylko składki na:

– ubezpieczenia społeczne – oprócz składki emerytalnej za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych,

– Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

– Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jeśli płatnik opłaca składkę wyłącznie na własne ubezpieczenia, to odroczeniem może być objęta pełna kwota bieżących składek – na ubezpieczenia społeczne, a także na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 15 kwietnia 2010 r.