Jak sprawdzić w ZUS wysokość przyszłej emerytury?

Rzeczpospolita (2010-04-16), autor: Magdalena Januszewska , oprac.: GR

kwi 19, 2010

Jeśli zainteresowany złoży w tej sprawie pismo, to może liczyć na wyjaśnienie zasad nabywania emerytury, ale nie na określenie jej wysokości. – ZUS nie oblicza tego świadczenia na życzenie. Ustala jego wysokość dopiero po złożeniu wniosku o emeryturę. Jednak można posłużyć się fortelem – czytamy w Rzeczpospolitej.

Osoba która spełnia już warunki do przyznania świadczenia może złożyć wniosek o emeryturę. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wszczyna się wtedy postępowanie. Zainteresowany może jednak cofnąć wniosek na co pozwala mu art. 116 ust. 2 tej ustawy. Wolno to zrobić nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji, czyli w miesiąc od doręczenia decyzji. Wycofanie wniosku jest skuteczne, jeżeli złoży się je na piśmie lub ustnie do protokołu. ZUS wtedy umorzy postępowanie, ale z pozytywnej decyzji zainteresowany dowie się, jaka w tym momencie przysługuje mu emerytura

Tego rozwiązania nie mogą jednak zastosować osoby ubiegające się np. o pomostówkę. Warunkiem nabycia prawa do niej jest bowiem m. in. rozwiązanie stosunku pracy, bez którego ZUS wyda decyzję odmowną.

W podobnej sytuacji są ci, którzy także muszą rozwiązać stosunek pracy, aby w ogóle nabyć prawo do emerytury, czyli uprawnieni z art. 184 ustawy emerytalnej, art. 88 Karty nauczyciela i przechodzący na świadczenie kompensacyjne.

Więcej w Rzeczpospolitej z 16 kwietnia 2010 r.