Darowizna z poleceniem również uprawnia do ulgi

Rzeczpospolita (2010-04-17), autor: WP , oprac.: GR

kwi 19, 2010

Podatnik może odliczyć od dochodu datek na konkretną osobę, która jest pod opieką fundacji. Jest to tzw. darowizna z poleceniem. Urzędy skarbowe zgadzają się na jej odliczenie.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, z ustawy o PIT wynika wprawdzie, że nie można odliczyć darowizny dla osoby fizycznej, przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają jednak możliwość przekazania darowizny z tzw. poleceniem. Mówi o tym art. 803 kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że darczyńca może nałożyć na obdarowanego obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania.

Tak właśnie jest z datkiem na fundację z informacją (w dowodzie wpłaty lub umowie), że pieniądze mają być przeznaczone na rehabilitację konkretnej osoby. Taka darowizna może być odliczona w rozliczeniu rocznym.

Wykazujemy ją w załączniku PIT/O, a potem przenosimy kwotę odliczenia do formularza zeznania rocznego. Jeśli obdarowaliśmy więcej fundacji lub stowarzyszeń, musimy wypełnić kilka załączników PIT/O (w każdym wpisujemy ich szczegółowe
dane).

Więcej w Rzeczpospolitej z 17 kwietnia 2010 r.