Ściślejsza kontrola opłat za korzystanie ze środowiska

Rzeczpospolita (2010-04-01), autor: Henryk Oleksy , oprac.: GR

kwi 19, 2010

Inspekcja Ochrony Środowiska planuje zaostrzenie kontroli zbiórki i przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jak twierdzi w miesięczniku Biznes i Ekologia, Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, po 2010 r. powinna nastąpić głębsza reforma ukierunkowana na scentralizowanie Inspekcji Ochrony Środowiska. Reformie organizacyjnej winno towarzyszyć poszerzenie uprawnień, a zarazem wzmocnienie skuteczności działań w ochronie przyrody. Zmierzać będziemy także do kontroli w ramach nowej organizacji w pierwszej kolejności wszystkich, którzy intensywnie i na dużą skalę korzystają ze środowiska i zasobów naturalnych i podlegają dyrektywie IPPC. Ta ostatnia staje się coraz bardziej restrykcyjna i obejmuje swoim zasięgiem coraz mniejsze podmioty w stosunku do swojej pierwotnej postaci  – wyjaśnia Andrzej Jagusiewicz.

Zdaniem GIOS, główny wysiłek zostanie skierowany na kwestie zbiórki i przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podobnie ściślejszej kontroli poddana zostanie zbiórka, przetwarzanie i odzysk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwłaszcza wielkogabarytowego, jak lodówki, pralki, telewizory czy monitory.

Wielkie zadanie stanowi nadal ucywilizowana gospodarka odpadami. Niezrealizowanie obowiązujących dyrektyw unijnych oznacza możliwość nałożenia na Polskę dotkliwych kar. My tymczasem postulujemy o ich zaostrzenie wobec nieuczciwych operatorów na rynku odpadów, nawet do 300 tys. zł w przypadku nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. A czasu na jego uporządkowanie i likwidację związanej z nim szarej strefy zostało już niewiele.
 
Mamy wiarygodne informacje, że podmioty deklarujące opłaty środowiskowe zaniżają je znacznie w stosunku do rzeczywistego poziomu emitowania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Przykładem takich praktyk mogą być stacje benzynowe, ale nie tylko. W związku z tym będziemy w 2010 r. uszczelniać system opłat. Możliwości takie stwarza tworzony przez nas, zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy, rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń, tzw. PRTR. To dobre narzędzie dla marszałka województwa, który pobiera opłaty od podmiotów gospodarczych, a dzięki PRTR może porównywać wpływy środków z faktycznie należnymi.

Już obecnie inspektorzy ochrony środowiska zostali zobowiązani do ścisłej kontroli zrzutu ścieków do wód, gdyż tu, podobnie jak na stacjach benzynowych, istnieje potrzeba ustalenia należnej wielkości opłat, ponieważ są one, naszym zdaniem, także zaniżane. Dzięki takiemu podejściu i wykorzystaniu nowoczesnej aparatury, uszczelniony systemu opłat, możne znacznie zwiększyć wpływy na rzecz finansowania zadań nowej Inspekcji. Końcowym efektem tych przedsięwzięć powinno być lepsze przestrzeganie POS przez podmioty gospodarcze, ograniczenie szarej strefy i lepsza jakość środowiska, którego jesteśmy przecież ustawowym strażnikiem.

Więcej w miesięczniku Biznes i Ekologia„Eko Opłaty” – ewidencja opłat za korzystanie ze środowiska
zobacz więcej »