Nie zawsze złożysz ZUS RZA za prezesa

Rzeczpospolita (2010-04-19), autor: Agnieszka Ziętarska-Łaszcz , oprac.: GR

kwi 20, 2010

Jeżeli pełnienie funkcji członka zarządu nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, nie ma obowiązku zgłaszać go do ubezpieczenia i składać imiennego raportu miesięcznego – czytamy w Rzeczpospolitej.
 
W świetle ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pełnienie funkcji członka zarządu nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Artykuł 6 ust. 1 ustawy o sus oraz artykuł 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wymieniają kategorie osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. W żadnej z nich nie jest wymieniony członek zarządu.

Jeżeli pełnienie funkcji członka zarządu nie stanowi tytułu do objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym, to nie ma obowiązku zgłaszania tego członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego, a tym bardziej składania imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne (ZUS RZA).

Tak będzie tylko wówczas, gdy osoba pełniąca funkcję członka zarządu nie osiąga z tego tytułu wynagrodzenia i nie zawarła umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

Więcej w Rzeczpospolitej z 19 kwietnia 2010 r.Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Bydgoszczy (27 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja)
zobacz więcej »