Wskaźniki i stawki…

Rzeczpospolita , autor: Autor Nieznany , oprac.: GR

kwi 2, 2007

Składki ZUS za marzec dla osób prowadzących działalność gospodarczą i niekorzystających z ulgi

Dochód deklarowany do podstawy wymiaru składek ZUS za marzec przez:

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców i artystów, osoby wykonujące wolny zawód (np. lekarze, położne, pielęgniarki, tłumacze, nauczyciele), wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby współpracujące z prowadzącymi pozarolniczą działalność nie może być niższy niż 1597,51 zl. Składki za marzec (minimalne): ubezpieczenie

emerytalne 311,83 zł (tj. 19,52 proc);

ubezpieczenie rentowe 207,68 zł (tj. 13 proc);

ubezpieczenie chorobowe 39,14 zł (tj. 2,45 proc);

ubezpieczenie wypadkowe – stopę procentową składki należy ustalić samemu na podstawie rozporządzenia z 29 listopada 2002 r. (DzU nr 200, poz. 1692, i DzU nr 203, poz. 1720) i rozporządzenia z 6 marca 2006 r. (DzU nr 42, poz. 283), a zakładając, że stopa wynosi 1,80 proc, składka wynosi 28,76 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla tych osób nie może przekraczać 6656,28 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne dla tych osób nie może być niższa niż 2116,88 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (minimalna) -190,52 zł (tj. 9 proc). Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku -164,06 (7,75 proc). Składka na Fundusz Pracy dla tych osób nie może być niższa nli 39,14 zł (tj. 2,45 proc). Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi 0,10 proc. kwot wynagrodzeń za okres od 1 stycznia 2007 r. Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2007 r. – 78 480 zł. Uwaga: Wypełniając deklaracje dla ZUS, należy pamiętać o wpisaniu swojego numeru NIP.

Więcej Rzeczpospolita.