Działalność gospodarcza: brak zgłoszenia do ewidencji o niczym nie przesądza

Rzeczpospolita (2010-04-20), autor: Rzeczpospolita , oprac.: GR

kwi 21, 2010

O kwalifikacji danego rodzaju działalności jako gospodarczej nie mogą decydować wyłącznie formalne jej znamiona, takie jak np. rejestracja.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 1 kwietnia 2010 r., II FSK 1930/08  podkreślił, że decydujące znaczenie mają charakter i zakres działalności prowadzonej przez podatnika, a brak zarejestrowania działalności gospodarczej nie decyduje o uznaniu konkretnego przychodu za przychód z innego źródła niż działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o PIT.

Więcej w Rzeczpospolitej z 20 kwietnia 2010 r.