Policyjna emerytura lub renta może być zmniejszona o 25 proc.

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-20), autor: Bożena Wiktorowska , oprac.: GR

kwi 21, 2010

Jak czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej, zmiana zasad rozliczenia rocznego i miesięcznego funkcjonariuszy pobierających renty i emerytury, którzy dodatkowo pracują, wynika z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do wyroku TK z 15 kwietnia 2008 r. (sygn. akt P 9/06).

Zgodnie z wchodzącym w życie 23 kwietnia 2010 r. rozporządzeniem, jeżeli z zawiadomienia przekazanego przez emeryta lub rencistę wynika, że planuje on osiąganie przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nieprzekraczającego 130 proc., organ emerytalny zmniejsza wysokość świadczenia o kwotę tego przekroczenia, nie więcej jednak niż:

– 24 proc. kwoty bazowej w przypadku emerytury i renty inwalidzkiej I grupy;

– 18 proc. kwoty bazowej w przypadku renty inwalidzkiej II i III grupy.

Jednak w każdym przypadku wysokość świadczenia nie może być zmniejszona o więcej niż 25 proc. wypłacanego świadczenia.

pobierz rozporządzenie »

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 20 kwietnia 2010 r.