Pit: czy podatek można pomniejszyć o dobrowolnie zapłacone składki zdrowotne?

Rzeczpospolita (2010-04-21), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kwi 22, 2010

Jak donosi Rzeczpospolita, są osoby, które dobrowolnie odprowadzają do ZUS ubezpieczenie zdrowotne – aby uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń medycznych. Czy mogą one uwzględnić te kwoty w zeznaniu rocznym i odpowiednio zmniejszyć podatek?

Problemem tym zajmowała się Izba Skarbowa w Bydgoszczy w odpowiedzi z 22 kwietnia 2009 r. (ITPB2/415-112/09/AD). Z pytaniem zwróciła się dziennikarka, która osiąga dochody tylko na podstawie umowy o dzieło. W związku z tym opłaca tzw. dobrowolną składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia.

Izba skarbowa potwierdziła, że podatniczka ma prawo odliczenia od podatku dobrowolnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości 7,75 proc. podstawy ich wymiaru.

Wskazała, że w myśl art. 27b ust 1 pkt. 1 lit a ustawy o PIT podatek dochodowy obliczony zgodnie z art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30C (przy zastosowaniu 19-proc. stawki liniowej) w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika.

Możliwość odliczania dobrowolnie zapłaconych składek potwierdziła także Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 21 stycznia 2008 r. (IBPB1/415-197/07/TK). Dotyczy ona sytuacji uiszczania ich przez osobę, która uzyskuje tylko dochody z dzierżawy lokali w budynku będącym jej własnością.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 2010 r.