Które dochody i koszty trzeba wykazać w PIT-38

Rzeczpospolita (2010-04-21), autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

kwi 22, 2010

Po raz pierwszy nawet osoby, które nie mają kwalifikowanego podpisu elektronicznego, mogą przesłać PIT-38 przez Internet.

Jak czytamy w Rzeczpospolitej, formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników, którzy uzyskali przychody z tytułu odpłatnego zbycia: papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną.

Wypełniają go także osoby, które uzyskały przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Najistotniejsza jest część C formularza. Podatnicy muszą w niej wykazać przychody i koszty ich uzyskania. Podatnicy mogą uwzględnić zarówno koszty nabycia papierów wartościowych, prowizje zapłacone w związku z kupnem i sprzedażą papierów wartościowych oraz kwoty zapłacone za założenie i prowadzenie rachunku, jak i inne wydatki związane z osiągniętymi przychodami.

Zwolnione od podatku są dochody ze sprzedaży nabytych przed 1 stycznia 2004 r. papierów wartościowych, które są dopuszczone do publicznego obrotu, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na Giełdzie Papierów Wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Kwot tych nie wykazuje się w zeznaniu.

Przychód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych powstaje w momencie przeniesienia ich własności na kupującego. Oznacza to, że przychodem są kwoty należne, choćby faktycznie się ich nie otrzymało.

Więcej w Rzeczpospolitej z 21 kwietnia 2010 r.