Termin opłacenia faktury a obniżenie wpłat na PFRON

Dziennik Gazeta Prawna (2010-04-23), autor: Małgorzata Tylewicz , oprac.: GR

kwi 23, 2010

Skorzystaliśmy z usług firmy sprzątającej, zakup od której upoważnia do ulg we wpłatach na PFRON. Termin zapłaty za usługę przypadał w sobotę, która jest w naszym zakładzie dniem wolnym od pracy. Należność została więc uregulowana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po terminie wskazanym na fakturze, czyli w poniedziałek. Kontrahent odmawia nam jednak wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON, powołując się na nieterminową zapłatę za usługę. Czy rzeczywiście ma do tego prawo? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem, przepisy kodeksu cywilnego, wskazują, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień ustawowo uznany za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

Wykaz dni wolnych od pracy określony w ustawie o dniach wolnych od pracy nie zawiera sobót. Oznacza to, że jeżeli koniec terminu wskazanego w umowie z kontrahentem przypada w sobotę, zapłatę w poniedziałek należy uznać za nieterminową, co pozbawia nabywcę prawa do ulgi we wpłatach na PFRON.

W opisanej w pytaniu sytuacji nie została spełniona jedna z przesłanek warunkujących skorzystanie z prawa do obniżenia wpłat na PFRON, gdyż zapłata za usługi nastąpiła po terminie określonym na fakturze.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 kwietnia 2010 r.