Konsekwencje nieewidencjonowania czasu pracy

Rzeczpospolita (2010-04-22), autor: Maciej Kasperowicz , oprac.: GR

kwi 23, 2010

Spółka zatrudnia przedstawicieli handlowych w systemie zadaniowego czasu pracy. Pracodawca nie prowadził dla nich kart ewidencji czasu pracy. Czy prawdą jest, że nie ma takiego obowiązku? – pyta czytelnik Dziennika Gazety Prawnej.

Jak odpowiada ekspert współpracujący z dziennikiem, w przypadku niektórych kategorii pracowników nie ma obowiązku ewidencjonowania ich godzin pracy. Zgodnie z art. 149 k.p. dotyczy to pracowników:

– objętych systemem zadaniowego czasu pracy,

– zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy

– otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej.


Dla tych kategorii osób należy ewidencjonować inne dane.

W sytuacji gdy pracodawca nie prowadzi jakiejkolwiek ewidencji przepracowanych przez pracownika nadgodzin – sąd może ustalić ich liczbę na podstawie zebranych dowodów, w tym również sporządzonych przez pracownika notatek.

Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 22 kwietnia 2010 r.
Naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa według zasad obowiązujących w 2010 roku
Szkolenia w Bydgoszczy (27 kwietnia), Wrocławiu (13 maja), Katowicach (14 maja), Gdańsku (18 maja), Poznaniu (17 czerwca)
zobacz więcej »